Deprecated: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /data/sites/web/crocokidsorg/subsites/crocokids.org/libraries/src/Filesystem/Folder.php on line 259
Onderzoeken

Voor de genezing van Crohn en colitis ulcerosa bij kinderen

De ITSKids studie: op zoek naar de beste behandeling van ziekte van Crohn bij kinderen

Deze ziekte begint bij een kwart van de patiënten al op kinderleeftijd. Elk jaar komen er in Nederland ongeveer 200 kinderen met deze diagnose bij. Dit heeft grote gevolgen voor de rest van hun leven. Kinderen met ziekte van Crohn moeten de rest van hun leven met medicatie behandeld worden en de ziekte gaat veelal gepaard met complicaties zoals groeiachterstand, operaties vanwege darm-vernauwingen of fistels en schooluitval. Infliximab is een zeer effectieve behandeling en heeft het beleid bij kinderen met ziekte van Crohn dan ook drastisch veranderd. Momenteel wordt pas gestart met infliximab als er sprake is van therapieresistente ziekte (geen of onvoldoende respons op standaard geneesmiddelen als prednison en azathioprine). Dit wordt ook wel step-up behandeling genoemd. Ongeveer 50% van de kinderen met matig tot ernstige ziekte van Crohn heeft in het beloop van de ziekte alnog infliximabbehandeling nodig. Ondanks het feit dat infliximab inmiddels wereldwijd veel wordt voorgeschreven bij kinderen met ziekte van Crohn is er nog nooit een studie gedaan waarbij effectiviteit en veiligheid van infliximabbehandeling is vergeleken met een andere medicamenteuze behandeling zoals prednison en azathioprine. Daarbij is nu niet duidelijk in welk stadium van de ziekte infliximab het best gestart kan worden. Bij volwassen Crohn patiënten bleek top-down behandeling (start infliximab meteen na diagnose) effectiever dan step-up. Omdat de ziekte van Crohn bij kinderen een ernstiger beloop heeft dan bij volwassenen en kinderen een langere levensloop met een darmaandoening voor de boeg hebben is de kans groot dat deze behandeling juist bij kinderen nog effectiever is. Chirurgische ingrepen vanwege darmvernauwingen of fistels kunnen door een top-down behandeling met infliximab waarschijnlijk voorkómen of uitgesteld worden. Dit verbetert de prognose van kinderen met ziekte van Crohn én is kostenbesparend.

ITSKids studie:
Dr L. (Lissy) de Ridder, kinderarts maag-darm-leverziekten is binnen het Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis de uitvoerend arts van de ITSKids studie. De ITSKids studie is de eerste studie wereldwijd die infliximabbehandeling bij kinderen met Crohn vergelijkt met een andere medicamenteuze behandeling. Kinderen met matig tot ernstige ziekte van Crohn worden gerandomiseerd behandeld met infliximab (n=45) (top-down) of met prednison en azathioprine medicatie (n=45) (step-up) zoals dat momenteel gangbaar is (zie figuur 1). Daarbij wordt met behulp van geavanceerde genetische en immunologische analyses onderzocht of per kind te voorspellen is welke medicatie het best zal werken.

figuur1

 

 

 

Figuur 1

Eindpunten van de studie:
Het primaire eindpunt is steroïd vrije klinische remissie bij 52 weken. Klinische remissie is gedefinieerd als een ziekte activiteitscore van minder dan 10 punten.
Secundaire eindpunten zijn (onder meer) aantal opvlammingen van ziekteactiviteit en preventie van complicaties zoals fistelvorming, vernauwingen in de darm en groei.

Verwachte voordelen van de top-down behandeling:
• Minder opflakkeringen van ziekte-activiteit en minder ziekenhuisopnames en chirurgische ingrepen door betere behandeling.
• Geen overbodige toediening van infliximab doordat tevoren duidelijk is welke patiënten wel en welke niet met infliximab behandeld moeten worden.

Financiering benodigd voor infliximabbehandeling:
Op dit moment is Crocokids bezig met het werven van sponsoren om de ITSKids studie mede te financieren. De ITSKids studie is mogelijk gemaakt door een ZonMW subsidie van EUR 600.000.
en is inmiddels van start, waarbij de inclusie van patiënten binnen het Erasmus MC goed loopt.
Deelname van andere nationale en internationale centra is noodzakelijk om het totaal van 90 patiënten (benodigde aantal volgens de power analyse) te includeren. De bekostiging van infliximab zelf is een obstakel voor veel ziekenhuizen om aan deze studie deel te nemen. Er is nog een tekort van EUR 242.440 voor de volledige bekostiging van de infliximab binnen de ITSKids studie. Tevens is onderzoek doen bij kinderen ingewikkelder en focust de industrie zich daarom op het verrichten van onderzoek bij volwassen patienten. Daarom is extra financiering van bovengenoemd bedrag benodigd voor de top-down behandeling met infliximab voor 38 patiënten (38 x 5 infuzen, gemiddeld 2 infliximab ampullen a EUR 638 per ampul).