Deprecated: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /data/sites/web/crocokidsorg/subsites/crocokids.org/libraries/src/Filesystem/Folder.php on line 259
Particulieren

Voor de genezing van Crohn en colitis ulcerosa bij kinderen

Steun Crocokids /Particulieren

Er zijn verschillende mogelijkheden om Crocokids te steunen in haar strijd tegen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa:
1. Donateurschap
2. Giften
3. Periodieke (notariële) giften
4. Legaten en erfstellingen

1. Donateurschap
Vanaf €15,- per jaar bent u donateur van Crocokids. U levert dan een belangrijke bijdrage aan het werk van Crocokids.
In principe willen we graag dat onze donateurs zich voor een langere periode aan ons verbinden. Dit doen we niet voor niets, het doen van onderzoeken kost immers veel tijd. Om zonder onderbrekingen tot het gewenste resultaat te komen is duurzame steun noodzakelijk.

Klik hier om donateur te worden

Fiscaal voordeel:
U mag alle giften uit één jaar bij elkaar optellen. Giften zijn alleen aftrekbaar indien het totaalbedrag van de giften meer dan 1% en minder dan 10% bedraagt van uw onzuiver inkomen. Bedraagt dit totaalbedrag ten minste € 60,-, dan kunt u het volledig van de inkomstenbelasting aftrekken. Klik hier voor meer informatie.

2. Giften
Het is ook mogelijk om via een eenmalige gift een bijdrage te leveren aan Crocokids.

Uw gift kunt u op verschillende manieren overmaken:
Overboeking: u kunt een bedrag overmaken op rekening nummer NL 53 INGB 0000 0701 67 (ING) of NL 21 ABNA 0707 0701 39 (ABN AMRO) naar Stichting Vrienden van het Sophia, Rotterdam t.n.v. Crocokids.
Periodieke overschrijving: door het invullen van een overschrijvingsformulier kunt ook kiezen voor een periodieke overschrijving. Dit kunt u aanvinken bij het internetbankieren of door een formulier in te vullen bij uw bank.
Door machtiging: u kunt ons machtigen om – tot wederopzegging – bijvoorbeeld één keer per kwartaal of jaar een bedrag van uw rekening af te schrijven. U bespaart ons met deze keuze veel administratiekosten. Wilt u Crocokids machtigen? Maakt u dan gebruik van ons Donatieformulier particulieren.

Fiscaal voordeel:
U mag alle giften uit één jaar bij elkaar optellen. Giften zijn alleen aftrekbaar indien het totaalbedrag van de giften meer dan 1% en minder dan 10% bedraagt van uw onzuiver inkomen. Bedraagt dit totaalbedrag ten minste € 60,-, dan kunt u het volledig van de inkomstenbelasting aftrekken. Klik hier voor meer informatie.

3. Periodieke (notariële) gift
Een periodieke gift aan Crocokids houdt in dat u, gedurende ten minste vijf jaar, elk jaar een vaststaand bedrag van minimaal € 175,- schenkt (bij overlijden vervalt deze verplichting automatisch). U laat dit notarieel vastleggen.

Fiscaal voordeel:
Fiscaal gezien is een periodieke gift voordeliger voor u dan een eenmalige gift. Periodieke giften zijn namelijk niet aan een minimum- of maximumbedrag gebonden om voor fiscale aftrek in aanmerking te komen. De belastingdienst betaalt daarnaast een flink deel van uw schenking!
(Giften zijn beperkt aftrekbaar, stel: u maakt jaarlijks een totaalbedrag van € 200,- als gift over aan goede doelen. Verdient u meer dan € 20.000,-, dan kunt u dit bedrag al niet meer aftrekken van de belasting. Alleen bedragen tussen de 1% en 10% van uw inkomen zijn aftrekbaar.
Belastingdienst voorbeeld: als u een inkomen hebt van € 15.000,-, dan is hierop een belastingschaal van 34% van toepassing. Omdat de belastingdienst 37,05% van het donatiebedrag voor haar rekening neemt, zal een schenking van € 150,- u maar € 99,- kosten. Crocokids ontvangt echter gewoon € 150,-! )

De schenkingsakte:
Voor uw periodieke gift heeft u een notariële akte nodig. U kunt deze akte op eigen kosten bij een notaris van uw keuze laten opmaken.
Wilt u Crocokids steunen met minder dan € 175,- per jaar? Maak dan gebruik van ons Donatieformulier.

4. Legaten en erfstellingen
In een testament kunt u laten vastleggen wat er na uw overlijden met uw bezittingen moet gebeuren. Een deel van uw bezitting gaat naar uw kinderen, welke recht hebben op hun kindsdeel. Het overige deel kunt u middels een legaat aan een goed doel nalaten. Wilt u Crocokids steunen in haar strijd tegen de ziekten van Crohn en colitis ulcerosa? Benoem Crocokids tot uw mede-erfgenaam met een door u vastgesteld bedrag of door u omschreven goederen (bijvoorbeeld een auto, huis of sieraden).